Verzorgingstips

roos+met+blote+wortel.jpgplanten+roos+met+blote+wortel%28a%29_big.jpgplanten+roos+met+blote+wortel+%28b%29.jpg

PLANTEN VAN ROZEN

Struiken met naakte wortels 

Het beste planttijdstip is vanaf november tot begin april.  Bij voorkeur in het najaar omwille van meestal ongunstige weersomstandigheden in het late voorjaar.

 • Voorbereiding van de grond :
  de grond diep omspitten en terzelfdertijd organisch materiaal en meststoffen inwerken.  Plant de rozen op een zonnige en luchtige plek.
 • Het planten zelf : 
  wortel en takken tot 20 cm inkorten.  Struiken ongeveer 15 minuten in een mengsel van aarde + water onderdompelen.  Plantgaten ruim genoeg maken en de struiken zo planten dat de entplaats enkele centimeter onder de grond zit.  Aarde bijvullen en goed aandrukken.  Na het planten ruim water geven en nadien bij droge periodes regelmatig water bijgeven. De plantafstand bedraagt gemiddeld 40/50 cm in de rijen en 50/70 cm tussen de rijen, dwz  4 à 5 planten per m². 

Struiken in pot

Kunnen op elk tijdstip geplant worden.  Zelfde procedure als bij naakte wortelrozen.  Zorg ervoor dat de potkluit volledig blijft en goed vochtig is.

 • Als de rozen goed doorworteld zijn :
  de pot omkeren en de plant voorzichtig eruit tikken.
 • Als de rozen nog niet voldoende geworteld zijn :
  ofwel de pot bovengronds laten staan en regelmatig  gieten tot voldoende doorworteling, ofwel de plant met de pot planten en later uitgraven en opnieuw planten zonder de pot.

SNOEI

De snoei van de rozen is nodig om de plant in vorm te houden en nieuwe takken te vormen.

Algemeen : 

 • Dode en oude takken wegknippen.
 • 3 à 4 takken behouden en deze tot op 3-4 ogen inkorten (dit is ongeveer 20 cm van de grond).

Regel : hoe groeikrachtiger de roos, hoe langer mag gesnoeid worden (de ogen staan immers verder van elkaar).

Snoeien gebeurt in het vroege voorjaar (februari-maart) na de strengste vorst.

ONDERHOUD

 • Bemesting : 
  in de winter organische meststoffen toedienen (vb stalmest). Tijdens het groeiseizoen om de drie weken bijmesten met kunstmeststof (NPK) .  Niet meer  bijmesten na 15 augustus.
 • Verzorging :
  water geven bij droogteperiodes.  Uitgebloeide bloemen verwijderen tot eerste volledig blad of onder de trossen.  Wildopslag zo diep mogelijk verwijderen.
 • Ziektes en plagen :
  preventie is de sleutel tot succes !  
  Dus:
  1. plant enkel sterke variëteiten.
  2. ruime plantafstand houden.
  3. zorg voor voldoende licht en verluchting.

  Bij het uitbreken van ziektes zo snel mogelijk optreden.  Is het blad volledig aangetast en afgevallen, snoei de struik dan kort terug (tot op 30 cm van de grond),zelfs in volle groei. De rozen zullen dan terug nieuwe scheuten vormen en opnieuw bloeien .  Gebruik nu echter een voorbehoedend schimmelmiddel zodra bladeren verschijnen !
         Rozen zijn sterke planten die mits een minimum aan zorgen jarenlang kleur aan de tuin zullen geven !

jolux-webdesign